Windykacja Mikołów

Jeżeli masz problemy z odzyskaniem długów, możesz skorzystać z windykacji w Mikołowie. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi windykacyjne, pomagając swoim klientom szybko i skutecznie wyegzekwować nieuregulowane płatności od ich kontrahentów. Dzięki naszej pomocy zalegający z płatnościami partnerzy biznesowi zostaną odpowiednio zmotywowani do spłacenia swoich zobowiązań, a Twoja firma nie utraci płynności finansowej. Z nami odzyskasz należność i nic przy tym nie stracisz.

 

Jak przebiega proces windykacji?

Proces windykacji rozpoczyna się, gdy należność nie zostanie zwrócona we wcześniej ustalonym i podanym w umowie terminie. Najczęściej dotyczy to nieopłaconych faktur za zakupiony towar albo usługę. Aby przyspieszyć proces odzyskiwania należności, stosujemy różne metody. Na początku wykorzystujemy łagodne działania, których celem jest ściągnięcie długów od dłużnika. Są to m.in.: próby skontaktowania się telefonicznie z dłużnikiem oraz wysyłanie mu SMS-ów z ponagleniami do spłaty zadłużenia. Jeżeli uda się nawiązać kontakt z dłużnikiem, ustalamy z nim nowy termin spłaty. Takie polubowne rozwiązanie problemu to najlepsze wyjście z tej trudnej sytuacji. Dzięki temu można bowiem uniknąć procesu sądowego, a także wyjść z zadłużenia bez konieczności wydawania pieniędzy na postepowanie sądowe oraz windykacyjne. 

Nie zawsze jednak dłużnicy ulegają argumentacji windykatora. Jeśli dłużnik unika kontaktu, ignoruje wysyłane wiadomości i nie odbiera telefonów, co wskazuje na to, że nie ma chęci do polubownego rozwiązania problemu, kierujemy sprawę do sądu. Windykacja sądowa zaczyna się w momencie, gdy zostanie złożony pozew o zapłatę. Sąd wydaje nakaz zapłaty, który jest podstawą wszczęcia postępowania komorniczego.

 

Dlaczego warto skorzystać z windykacji w Mikołowie?

Odzyskiwanie należności to niestety często trudny i żmudny proces. Nasza firma oferuje usługi windykacyjne na najwyższym poziomie, ponieważ wiemy, jak wiele czasu i nerwów kosztuje przedsiębiorców upominanie się o spłatę długów. Pomagamy im odzyskiwać długi, reprezentując ich interesy. Stosujemy zarówno metody windykacji miękkiej, jak i twardej, za każdym razem dopasowując je do konkretnego przypadku. Jeśli zachodzi taka konieczność, w imieniu wierzyciela kierujemy sprawę do sądu, a następnie monitorujemy jej przebieg. Zawsze działamy w interesie naszych klientów, a nasi pracownicy to specjaliści doskonale znający bieżące przepisy. Dzięki tak profesjonalnemu wsparciu szybko odzyskasz pieniądze, a Twoja firma będzie wypłacalna. Jeśli masz problem z terminowym odzyskaniem należności, nie czekaj, zgłoś się do nas, zanim firma straci płynność finansową. Wdrożenie postępowania windykacyjnego na czas to niezawodny sposób na uchronienie przedsiębiorstwa przed poważnymi problemami finansowymi, które mogłyby w rezultacie doprowadzić do jego upadku.

Jeśli mieszkasz w Żorach i również masz problemy z wyegzekwowaniem płatności u swoich dłużników, zapoznaj się z naszą ofertą windykacji w Żorach. W Twoim imieniu ściągniemy od dłużników należności oraz koszty windykacji. Dzięki temu masz gwarancję odzyskania długu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.