Kategorie

Opieka nad podatkowymi aspektami prowadzonego biznesu w zakresie: CIT, PIT, VAT, PCC

budzik, pit

Pomagamy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w obsłudze podatkowej w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, PCC oraz innych. Naszym klientom oferujemy bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatków dochodowych (CIT, PIT), podatku od wartości dodanej (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jak i innych podatków. Celem obsługi podatkowej jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Nasze doradztwo ma charakter kompleksowy.

Decydując się na współpracę z naszą firmą, zyskasz stałą opiekę specjalistów z zakresu prawa, podatków i finansów. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie miało zapewnioną opiekę nad wszystkimi podatkowymi aspektami prowadzonej działalności. Jeśli chcesz skorzystać z fachowego doradztwa podatkowego z Mikołowa, aby zoptymalizować podatki w swojej firmie i zapewnić jej bezpieczne warunki do rozwoju, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą! 

 

Co warto wiedzieć o podatkach CIT, PIT, VAT i PCC?

Podatki są obowiązkowymi, bezzwrotnymi oraz nieodpłatnymi świadczeniami pieniężnymi, które pobiera państwo. Dzięki nim finansowane są usługi publiczne. Ich wysokość oraz rodzaj dokładnie określają przepisy. Każdy przedsiębiorca, a także osoba fizyczna mają obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W ramach tego rozliczenia należy najpierw wypełnić i złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe. Aby nie pogubić się w gąszczu podatkowych przepisów, opłacić tylko te podatki i tylko w takiej wysokości, jakiej wymaga od Ciebie prawo, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasza firma zapewni Twojemu biznesowi bezpieczne warunki niezbędne do funkcjonowania i rozwoju, dzięki czemu zwiększysz zyski, minimalizując ryzyko podatkowe.

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Wynosi on 19% podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu w tym przypadku podlegają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (oprócz spółek niemających osobowości prawnej), podatkowe grupy kapitałowe, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie (płacą one podatek tylko od tych dochodów, które zostały osiągnięte w Polsce). 

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest tu dochód osiągnięty przez podatnika w danym roku podatkowym, czyli przychód, który jest następnie pomniejszany o koszty jego uzyskania. Zazwyczaj jest on pomniejszany o składki odprowadzane na rzecz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz o ulgę na dzieci. Opodatkowaniu podatkiem PIT podlegają dochody osób fizycznych, które mieszkają w Polsce. W tym wypadku brane są pod uwagę wszystkie źródła przychodów, a więc: stosunek pracy, działalność gospodarcza prowadzona osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, renty, emerytury, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne, nieruchomości, działy specjalne produkcji rolnej czy odpłatne zbycie nieruchomości. 

VAT to podatek od wartości dodanej. Jest on nazywany podatkiem pośrednim. Towarzyszy nam w codziennym życiu, gdyż jest on zawarty w cenie towarów oraz usług. Państwo zyskuje z niego tym więcej pieniędzy, im więcej konsumenci wydają na zakup towarów i usług.

PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych. Objęte są nim osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej. Dotyczy on takich czynności jak: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych, umowy pożyczki (zarówno pieniędzy, jak i rzeczy), umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, ustanowienia odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółek. Każda zmiana wymienionych wyżej umów powodująca podwyższenie podstawy opodatkowania również podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. 

 

Na czym dokładnie polega oferowana przez nas obsługa podatkowa?

Obsługa podatkowa przedsiębiorców to usługa, dzięki której mogą uniknąć oni zagrożeń i zredukować do minimum obciążenia podatkowe. Warto z niej skorzystać także ze względu na możliwość kontroli odprowadzanych podatków oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem podatkowym. 

Nasza firma to zespół specjalistów dysponujących rozległą wiedzą i doskonale znających aktualne przepisy prawa podatkowego oraz zagadnienia z zakresu finansów. Systematycznie biorą oni udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, dzięki czemu są na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawa. Dzięki temu są w stanie świadczyć doradztwo w zakresie podatków VAT, PCC, CIT i PIT na najwyższym poziomie. Doskonale poruszają się w gęstwinie przepisów podatkowych, potrafiąc trafnie doradzić najkorzystniejsze dla danego klienta rozwiązania. 

Nasza oferta kompleksowej obsługi podatkowej obejmuje m.in.:

  • porady, konsultacje prawne oraz wydawanie opinii z zakresu prawa podatkowego, w szczególności tych dotyczących zaległości podatkowych związanych z niezapłaconym podatkiem dochodowym,
  • weryfikowanie umów zawieranych przez naszych klientów, aby nie zawierały one zapisów zwiększających ryzyko podatkowe,
  • analizę dokumentów pod kątem podatkowym,
  • prowadzenie spraw sądowych, w szczególności przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych związanych z podatkiem dochodowym oraz niezapłaconym, zaniżonym lub wyłudzonym podatkiem VAT,
  • prowadzenie spraw karno-skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych, w tym kasacji do Sądu Najwyższego, skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA w sprawach podatkowych związanych z podatkiem VAT, CIT, PIT, PCC.