Kategorie

Prowadzenie KPiR i innych ewidencji podatkowych Żory

dokumenty

Nasza firma składa się z najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie finansów, księgowości, prawa i podatków. Dzięki temu oferujemy szeroki wachlarz usług outsourcingowych wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczych i zapewniających im bezpieczne warunki do rozwoju. Oferujemy prowadzenie KPiR oraz innych ewidencji podatkowych, a także kompleksową obsługę pełnej księgowości w Żorach. Nasza oferta jest skierowana zarówno do większych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, które szukają sposobów na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz zapewnienia jej bezpiecznych warunków potrzebnych do rozwoju. Wierzymy, że nowoczesny biznes wymaga nowoczesnego podejścia, dlatego proponujemy przekazanie wykonywania wielu czasochłonnych czynności naszej firmie. Dzięki temu nie będzie konieczne tworzenie nowych działów i stanowisk w ramach prowadzonej działalności, a wszystkie przekazane nam do realizacji usługi będą wykonywane terminowo i rzetelnie.

 

Czym są podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) i kto musi je prowadzić?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona ewidencja księgowa operacji gospodarczych, niezwykle istotny element funkcjonowania wielu firm. To rodzaj archiwum, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat przychodów i wydatków danego przedsiębiorstwa. W tego typu księgę należy wpisywać osiągane obroty ze sprzedaży, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Dokument ten jest niezbędny, aby móc określić wysokość podatków z tytułu podatku od osób fizycznych. Oprócz tego jest to pomocne narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy realne podsumowanie prowadzonej przez niego działalności w skali roku. Analizując informacje zapisane w księdze przychodów i rozchodów, można zobaczyć, jakie dochody zostały osiągnięte i jakie straty zostały poniesione. Jest to też jeden z najprostszych sposobów na rozliczanie się firmy z urzędem skarbowym.

Prowadzenie ewidencji podatkowej jest obowiązkowym elementem prowadzenia działalności, niezależenie od wielkości i specyfiki firmy. Duże przedsiębiorstwa wybierają zazwyczaj pełną księgowość, jednak mniejsze firmy mogą skorzystać z ułatwienia, jakim jest właśnie księga przychodów i rozchodów. Oto lista podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółki jawne, partnerskie i cywilne stanowiące własność osoby fizycznej, w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają wartości 2 000 000 euro.

Jeżeli obroty tych podmiotów przekroczą 2000000 euro, muszą już przejść na pełną księgowość. 

W księdze przychodów i rozchodów muszą się znaleźć informacje o: przychodach, zakupie towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, poniesionych wydatkach (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), a także kosztach prac badawczo-rozwojowych. Nie należy umieszczać w nich wpisów dotyczących: zaliczek na poczet dostaw lub sprzedaży produktów, obrotów opakowaniami zwrotnymi, kosztów inwestycji w czasie ich realizacji, a także jednorazowej pomocy wziętej na rozpoczęcie działalności.

 

Dlaczego warto zlecić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów naszej firmie?

Prowadzenie KPiR przez nasze biuro rachunkowe to spora oszczędność czasu. Właściciel działalności gospodarczej może więc zająć się dalszym rozwojem swojej firmy, nie tracąc czasu na zawiłości ewidencji podatkowej. Decydując się na współpracę z nami, zyskasz pewność, że wszystkie pozycje w księdze przychodów i rozchodów są wypełnione prawidłowo. Mimo iż jest to uproszczona ewidencja podatkowa, to dla osób niezajmujących się księgowością na co dzień, może okazać się i tak dość skomplikowana. Księga ta składa się bowiem z 17 kolumn, a każda z nich odpowiada za co innego. Ewidencja musi być prowadzona ściśle według zasad określonych we wzorze załączonym do rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Ważne jest, aby każdy miesiąc był podsumowany osobno, a pod koniec roku musi zostać wykonane podsumowanie roczne.

Powierzenie prowadzenia PKPiR fachowcom z dziedziny księgowości i finansów to gwarancja bezbłędności jej zapisów, a więc i akceptacji tego dokumentu przez organ podatkowy. Warto mieć na uwadze fakt, iż każda nierzetelność lub nieprawidłowa informacja zapisana w takiej księdze sprawia, iż urząd skarbowy nie uzna jej za dowód. Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów jest traktowana jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Jest także powodem odrzucenia jej przez organ podatkowy. W takim wypadku to urząd skarbowy określa podstawę opodatkowania podatnika, opierając się na szacowaniu, a takie rozwiązanie jest najczęściej niekorzystne dla przedsiębiorcy. Z kolei wadliwe jej prowadzenie jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Warto więc zaufać profesjonalistom i zlecić im prowadzenie PKPiR. Taka współpraca zapewnia bezpieczeństwo podatkowe firmie.

 

Prowadzenie pozostałych ewidencji podatkowych

Zajmujemy się również prowadzeniem pozostałych ewidencji podatkowych. Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy w oparciu o książkę podatkową są zobowiązani do prowadzenia dodatkowych ewidencji. Należą do nich:

  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja sprzedaży, o której mowa w §7 ust. 1 rozporządzenia,
  • ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych.