Kategorie

Podatek od spadków i darowizn

pieniądze

Podatek od spadków i darowizn jest liczony według skali podatkowej, jego wysokość zależy od kwoty nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.

  • I próg podatkowy – małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, synowa i zięć
  • II próg podatkowy – siostrzeńcy, wnuki rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa oraz ich rodzeństwo
  • III próg podatkowy – pozostałe osoby, które otrzymały spadek lub darowiznę

Ustawa gwarantuje kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Nieprzekroczenie danej kwoty może owocować zwolnieniem z podatku. Z podatku PSD zwolnieni są też członkowie najbliższej rodziny, osoby z I progu podatkowego. W takim przypadku warunkiem jest jednak zgłoszenie przez obdarowanego faktu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.

 

Fachowe doradztwo w kwestiach podatku od spadku i darowizn

Skorzystanie z fachowego doradztwa to gwarancja prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych. Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia spadku lub darowizny, skonsultujcie się z nami, udzielimy wyczerpującej porady prawnej.