Kategorie

Doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

omawianie dokumentówŚwiadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w tym sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych oraz stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Zdajemy sobie sprawę z jakimi trudnościami muszą się borykać przedsiębiorcy i jak wiele pułapek stwarzają dla nich obowiązujące przepisy, dlatego pomagamy rozwiązywać problemy, z którymi muszą się mierzyć w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Obsługa podmiotów gospodarczych i spółek prawa handlowego

Proponowane przez nas usługi obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • opiniowanie i sporządzanie umów
  • pomoc w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego
  • sporządzanie projektów umów i statutów spółek
  • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń
  • prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu przedsiębiorcy
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń itp.
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, m.in. w sporach pomiędzy przedsiębiorcami;
  • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych.