Kategorie

Obsługa w zakresie RODO

kobieta z dokumentami

Naszym klientom proponujemy kompleksową obsługę w zakresie RODO. Oferujemy m.in. usługę przejęcia całości obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dostosujemy firmę pod obowiązujące regulacje z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

Jakie usługi wchodzą w skład obsługi w zakresie RODO dla firm?

W ramach oferowanej przez nas obsługi w zakresie RODO dla firm zajmujemy się:

 • zbieraniem informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, 
 • opiniujemy planowane procesy przetwarzania, 
 • analizujemy i sprawdzamy zgodność przetwarzania, 
 • informujemy i doradzamy określone działania, 
 • prowadzimy wymagane prawem rejestry,
 • przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne z zakresu ochrony danych osobowych,
 • opracowujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną,
 • przeprowadzamy analizy ryzyka,
 • prowadzimy rejestr czynności (kategorii) przetwarzania danych,
 • pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

Zajmiemy się wdrożeniem RODO w Twojej firmie, a więc odpowiednio dostosujemy do rozporządzenia o ochronie danych wszystkie umowy, regulaminy oraz dokumentację kadrową. Gwarantujemy, że wdrożenie RODO nie musi wiązać się z gruntownym przeorganizowaniem pracy Państwa firmy.

 

Kto ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych?

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych opisane jest dokładnie, które podmioty przetwarzające oraz administratorzy muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Jest to konieczne, jeśli:

 • przetwarzanie jest realizowane przez organ albo podmiot publiczny (nie dotyczy to sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości),
 • działalność danego administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego monitorowania osób, których owe dane dotyczą (dzieje się tak przez wzgląd na charakter, zakres lub cele operacji przetwarzania wykonywanych przez ów podmiot bądź administratora),
 • podmiot przetwarzający albo administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych na dużą skalę.

 

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing IOD?

Nasi pracownicy to specjaliści w zakresie prawa, finansów i RODO. Mogą pełnić w Twojej firmie funkcję IOD, który zajmuje się wieloma sprawami związanymi ze wspieraniem działań administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Do obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy m.in.:

 • współpraca z organem nadzorczym (prezesem UODO),
 • przeprowadzanie audytu wstępnego pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO,
 • wydawanie zaleceń, których celem jest doprowadzenie stanu zastanego w firmie do wymogów RODO,
 • wydawanie zaleceń dotyczących poprawności i aktualizacji dokumentacji administratora danych,
 • omawianie i konsultowanie zagadnień związanych z wydawaniem przez administratora danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzeniem przez niego ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 • przeprowadzanie audytów stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • przeprowadzanie konsultacji w zakresie odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania w firmie.

Jeżeli w Twojej firmie zostanie zapowiedziana przez organ nadzorczy kontrola w zakresie ochrony danych osobowych, IOD udzieli mu na żądanie informacji dotyczących procedur ochrony danych osobowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Będzie również pełnił funkcję osoby kontaktowej dla organu nadzorczego we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem. 

Zewnętrzny, doświadczony i wykwalifikowany IOD to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy szukającej skutecznych sposobów na optymalizację swojego działania. Dzięki niemu nie będziesz musiał obciążać zadaniami związanymi z RODO swoich pracowników, wydawać pieniędzy na ich szkolenia oraz niepokoić się o to, czy wszystkie obowiązki z zakresu RODO zostały dopilnowane. Specjalista w dziedzinie RODO będzie na bieżąco analizował i sprawdzał zgodność przetwarzania, a także doradzał i rekomendował podejmowanie określonych działań.

Jeśli poszukujesz pomocy w zakresie podatków, prowadzenia księgowości czy porad prawnych, nasza firma świadczy też takie usługi. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą outsourcingu oraz doradcy podatkowego