Kategorie

Zastępstwo prawne w sprawach karnych skarbowych

młotek sędziowskiZajmujemy się zastępstwem prawnym w sprawach karnych skarbowych. Odpowiedzialność karna skarbowa wiąże się z naruszeniem przepisów i wynikających z nich obowiązków podatkowych. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Podjęcie obrony klienta możliwe jest już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej i prokuraturę. Ustalenie braku uchybienia przepisom prowadzi do wyeliminowania odpowiedzialności klienta na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Zajmujemy się audytem podatkowym u klienta i analizą materiału. W sytuacji, gdy wynik tych czynności prowadzi do wniosku, że klient jest niewinny, sporządzamy wniosek o umorzenie postępowania. W przypadku, gdy wniosek nie zostaje uwzględniony, reprezentujemy klienta w dalszym stadium postępowania.

 

Ocena ryzyka prawnego

Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, wykonujemy dla naszych klientów ocenę ryzyka prawnego w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami prawa, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wdrożenia praktyk antykorupcyjnych.
Najczęściej spotykane sprawy, którymi się zajmujemy, dotyczą obrotu nierzetelnymi fakturami lub dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych czy zaniedbań informacji podatkowej.