Kategorie

Rozliczenie podatku od spadków i darowizn Mikołów

pieniądze i kalkulator

Oprócz świadczenia pomocy w zakresie prowadzenia różnych form ewidencji podatkowych, zajmujemy się także rozliczeniem podatku od spadków i darowizn (PSD). Podatek ten jest uiszczany przez osoby, które nabyły majątek w drodze dziedziczenia lub jako darowiznę. Kiedy podatnik otrzyma prawa majątkowe lub prawo do własności danej rzeczy, musi poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Ma na to jeden miesiąc od dnia nabycia spadku bądź darowizny. Informacje te należy wykazać na druku SD-3 (w przypadku otrzymania spadku) lub na druku SD Z2 (jeśli zostałeś obdarowany darowizną). 

 

Kto i w jakiej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Do zapłacenia podatku od spadków i darowizn jest się zobowiązanym tylko wówczas, gdy wartość majątku przekroczy kwotę wolną od podatku (jest ona inna dla różnych grup podatkowych). Do pierwszej grupy podatkowej zaliczają się m.in.: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, synowa. W ich przypadku darowizny są zwolnione z podatku, jeśli nie przekraczają kwoty 36 120 zł.

W drugiej grupie podatkowej znajdują się m.in.: wuj, ciotka, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa. W ich sytuacji darowizna jest zwolniona z podatku, jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty 27 090 zł.

Trzecia grupa podatkowa obejmuje osoby niespokrewnione z nabywcą. W ich przypadku zwolnione z podatku są darowizny nieprzekraczające kwoty 5 733 zł.

W lipcu 2023 roku weszły w życie zmiany w podatku od spadków i darowizn. Uproszczenia zostały dodane, aby ułatwić rozliczanie tego podatku. Według najnowszych przepisów prawa podatkowego od osoby z najbliższej rodziny (np. matki, ojca czy babci) można dostać do 36 120 zł darowizny bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności. Należy jednak pamiętać, iż licząc limity, koniecznie trzeba sumować wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym doszło do ostatniego nabycia, a także w ciągu poprzednich pięciu lat.

Z podatku PSD zwolnieni są więc członkowie najbliższej rodziny: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

  • przy nabyciu w drodze spadku, zapisu i testamentu – z chwilą przyjęcia spadku, wykonania zapisu i wykonanie testamentu,
  • przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia stosownych oświadczeń lub wykonania odpowiedniego polecenia. 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w zakresie rozliczania podatku od spadków i darowizn? 

Oferujemy fachową pomoc w sprawie rozliczenia podatku od spadków i darowizn, w tym:

  • wsparcie w identyfikacji zdarzeń skutkujących obowiązkiem rozliczenia podatku od spadków i darowizn,
  • wsparcie w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy w zakresie obliczania podatku od spadków i darowizn, ale nie mieszkasz w Mikołowie, skorzystaj z naszej oferty przygotowanej dla mieszkańców Żor i okolic: rozliczanie podatku od spadków i darowizn Żory

Jeżeli więc zostałeś spadkobiercą albo zostałeś obdarowany darowizną i nie wiesz, czy z tego tytułu musisz zapłacić podatek od spadków i darowizn, zgłoś się do nas. Pracujący w naszej firmie specjaliści z zakresu podatków, prawa, finansów i księgowości pomogą Ci określić, czy uzyskana darowizna bądź spadek zobowiązuje Cię do opłacenia podatku. Jeśli będziesz musiał go opłacić, przeliczą, jaką kwotę musisz uiścić w urzędzie skarbowym, a także wskażą odpowiednie druki zgłoszeniowe oraz pomogą Ci je prawidłowo wypełnić. Ich wiedza jest stale uaktualniana podczas szkoleń, kursów i konferencji, dlatego są na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawa podatkowego. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemności i srogich konsekwencji finansowych wynikających z niedopilnowania obowiązku podatku od spadków i darowizn.