Kategorie

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

omawianie dokumentówOferujemy nasze usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomagamy w korzystnym rozstrzygnięciu wszelkich sporów wynikłych ze stosunku pracy i dbamy o ochronę praw stron tego stosunku. Zapewniamy doradztwo, prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz reprezentację przed sądami i innymi organami.

 

Obsługa prawna pracodawców

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie i analizę umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy
  • sporządzanie i weryfikację dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych
  • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
  • pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • sprawy o mobbing
  • sporządzanie układów zbiorowych pracy
  • pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych lub indywidualnych
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
  • zastępstwo procesowe w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych