Kategorie

Sprawozdania z zakresu BDO

pisanie w laptopieSprawozdania z zakresu BDO - związane z prowadzeniem ewidencji odpadów - zaliczane są do obowiązkowych dokumentów, które muszą złożyć wszyscy zobowiązani do tego przedsiębiorcy.
BDO jest to rejestr, który został wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających szkody w środowisku.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

 

Kompleksowa pomoc z zakresu BDO

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z z zakresu BDO. Stanowimy wsparcie w zakresie zarządzania odpadami. Pomożemy Państwu na każdym etapie przygotowywania deklaracji i kart przekazania odpadów, zadbamy o spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Zajmiemy się rejestracją w BDO, przygotowaniem sprawozdania w systemie BDO, sprawozdaniem i rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim czy raportami Kobize.