Kategorie

Doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego

pokazywanie czegoś w umowiePrawo cywilne normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, osobami fizycznymi i prawnymi. Na co dzień jest stosowane przy okazji zawierania umów i kontraktów. Oferujemy przygotowywanie, analizę i negocjowanie projektów umów, nadzór nad prawidłowością ich wykonania, przygotowywanie projektów ugód i porozumień, prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności kontraktowej stron umów i pomoc prawną w trakcie rozwiązywania umów.
W zakresie prawa administracyjnego oferujemy uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę, regulację stanów prawnych przed organami administracyjnymi, reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, doradztwo w relacjach z organami nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego.

 

Usługi doradztwa podatkowego

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego. Zajmujemy się m.in. udzielaniem porad i informacji oraz przygotowywaniem pisemnych opinii prawno-podatkowych, analizą podatkową, sporządzaniem wniosków o interpretację indywidualną prawa podatkowego, a także sporządzaniem pism i środków odwoławczych w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi.