Kategorie

Usługi kadrowo-płacowe

wieżyczki z monetZajmujemy się usługami kadrowo-płacowymi, pomagając usprawnić proces związany z obsługą pracowników w firmach. W ramach tej obsługi oferujemy kompleksowe działania związane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników. Poprowadzimy dla Państwa wymagane ewidencje i rozliczenia, zajmiemy się przekazywaniem ich do właściwych organów. Współpraca z nami pozwoli wyeliminować koszty rekrutacji, szkoleń i świadczeń socjalnych dla stanowisk pracy działu kadr i płac.

 

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

W ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych zewnętrzna firma, taka jak nasza, przejmuje na siebie obowiązki z zakresu administracji kadr i płac danego przedsiębiorstwa. Ostateczny zakres współpracy ustalamy po zapoznaniu się z konkretną sytuacją. Oferujemy m.in.:

  • przygotowanie dokumentacji kadrowej (m.in. akt osobowych pracowników, ewidencji urlopów)
  • przygotowanie umów o pracę, dzieło, zlecenie
  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
  • przygotowanie świadectw pracy
  • rejestrację, wyrejestrowanie, tworzenie korespondencji z ZUS-em
  • prowadzenie rejestru szkoleń BHP
  • prowadzenie rejestru badań lekarskich
  • tworzenie listy wynagrodzeń