Kategorie

Sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym

pisanie w laptopieZajmujemy się sporządzaniem projektów umów w obrocie gospodarczym. Świadczymy usługi w zakresie negocjacji, zawierania i skutecznego zabezpieczenia różnego rodzaju umów w obrocie gospodarczym.
Zamówienie kompleksowej opinii prawnej o projekcie umowy pozwoli Państwu na uniknięcie wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi lub niekorzystnymi zapisami umowy. Sporządzenie indywidualnego projektu umowy umożliwia ustalenie jej treści w sposób bardziej korzystny, który lepiej odzwierciedla interesy firmy.

 

Czym się zajmujemy w ramach obsługi umów gospodarczych?

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • doradztwo, opiniowanie i negocjowanie w zakresie warunków umów i projektów umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
  • przygotowanie i opiniowanie wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie z konsumentami
  • nadzór nad prawidłowością realizacji umowy
  • analizę i zabezpieczenie ryzyka związanego z umowami
  • opracowywanie regulaminów
  • prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia wykonania umowy oraz należności z umów.