Kategorie

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji

młotek sędziowskiŚwiadczymy usługi w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. Zapewniamy pomoc prawną w mediacji, ustalanie strategii postępowania i ocenę szans powodzenia sprawy, doradztwo prawne na etapie poprzedzającym spór sądowy i przygotowanie pism procesowych. Oferujemy reprezentację i czynne uczestniczenie w rozprawach i przesłuchaniach oraz bieżącą obsługę.

 

Usługi zastępstwa procesowego przed sądami

W ramach usługi zastępstwa procesowego przed sądami oferujemy:

  • wykonanie analizy przedprocesowej sporu w zakresie jego stanu prawnego oraz stanu faktycznego
  • ocenę materiału dowodowego
  • opracowanie strategii procesowej
  • ocenę szans powodzenia oraz szacowanie kosztu i czasu prowadzenia sporu
  • doradztwo w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowanie wezwań, pism, ewentualnych ugód sądowych
  • nadzór nad komunikacją ze stroną przeciwną, udział w przygotowaniu stanowiska negocjacyjnego, prowadzenie negocjacji ugodowych
  • doradztwo w zakresie przygotowania materiału dowodowego
  • zastępstwo procesowe